دیباچه

درباره نام دلیجان سخن های فراوانی مطرح شده است ، اینکه این نام از مجا و به چه معنی است به سختی می توان داوری کرد اما مواردی که بیشتر مورد وثوق و توجه است به شرح ذیل می باشد: 1- به گویش و زبان راجی آن را «دلیگن» می گویند .پس از حمله اعراب به ایران و زبان پارسی و عربی در هم آمیخته شد و چون عرب ها نام هایی را که وارد زبان شان مشد معرب می کردند ، از این رو دلیگان را به دلیجان تبدیل نمودند. 2- در تاریخ شفاهی محلی آمده است که این شهر مردم دلیری داشته ،به همین منظور آن را «دلیرگان» می خواندند،سپس با کاربرد فراوان و سنگینی تکرار حرف «ر» این حرف را از آن حذف کرده و «دلیگان» گشته ، آنگاه پس از حمله اعراب به دلیجان تبدیل شده است.
نظر شما در خصوص سایت شورای شهر دلیجان چیست

آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان