تاریخ خبر :1396/06/16    

نمایندۀ اعضای دارای معلولیت شوراهای استان انتخاب شد

رئیس شورای شهر دلیجان به عنوان نمایندۀ اعضای دارای معلولیت شوراهای اسلامی شهر و روستای استان مرکزی در سازمان بهزیستی کشور انتخاب شد.
رئیس شورای شهر دلیجان به عنوان نمایندۀ اعضای دارای معلولیت شوراهای اسلامی شهر و روستای استان مرکزی در سازمان بهزیستی کشور انتخاب شد.
پانزدهم شهریور ماه96 در نشست رفیعی، مدیرکل بهزیستی استان مرکزی؛ نوروزی، معاونت توانبخشی بهزیستی استان و جمعی از منتخبان دارای معلولیت شوراهای اسلامی شهر و روستای استان، رحمان دلاوری رئیس شورای شهر دلیجان با بیشترین رأی به عنوان نمایندۀ اعضای دارای معلولیت شوراهای استان مرکزی در سازمان بهزیستی انتخاب شد.





نظرات
برای این مطلب تاکنون نظری درج نشده
پست الکترونیک نمایش داده نمیشود
در تصویر چه عبارتی نوشته شده


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان