33
2
18078
1396/09/05
درخصوص تمدید قرارداد اجاره یک قطعه زمین واقع در خیابان سرچشمه ضلع شرقی مدرسه صدیقه طاهره
نامه شماره 18078 مورخ 1396/08/30شهرداری درخصوص تمدید قرارداد اجاره یک قطعه زمین واقع در خیابان سرچشمه ضلع شرقی مدرسه صدیقه طاهره به مدت 5 سال برای سال اول به مبلغ ماهیانه 7.000.000 ریال و برای سالهای بعد با افزایش سالانه 10%: در جلسه شورا قرائت و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 39 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
جلسه: 38 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۵
جلسه: 37 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۵
جلسه: 36 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۳
جلسه: 35 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۵
جلسه: 35 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۵
جلسه: 35 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۵
جلسه: 34 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۷
جلسه: 33 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۵
جلسه: 33 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۵
جلسه: 32 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۳۰


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان