54
1
24962
1396/12/12
تامین قسمتی از هزینه برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان دلیجان
نامه شهرداری در خصوص تأمین قسمتی از هزینه های برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان دلیجان تا سقف مبلغ 150.000.000 ریال از محل اعتبارات ردیف ماده 16 خدمات اداری (511609) بودجه سال 1396 شهرداری: در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت گردید و پس از بحث و بررسی، پرداخت مبلغ 150.000.000 ریال از محل اعتبارات ردیف ماده 16 خدمات اداری ، مورد تصویب قرار گرفت

آخرین مصوبات

جلسه: 104 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 106 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۷
جلسه: 105 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 105 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 104 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 103 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۲
جلسه: 102 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان