54
2
24821
1396/12/12
واگذاری منافع ساختمان قدیمی آتش نشانی از طریق مزایده
نامه شهرداری در خصوص واگذاری منافع ساختمان قدیم آشیانه آتش نشانی واقع در خیابان شهید بهشتی، بصورت تجاری از طریق برگزاری مزایده عمومی و کتبی با اخذ قیمت کارشناسی به مدت چهار سال (قیمت سنوات بالاتر از یکسال به ازای هر سال 15 درصد به مبلغ اجاره سالیانه افزوده خواهد شد) : در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت گردید و پس از بحث و بررسی، واگذاری از طریق مزایده، مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 104 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 106 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۷
جلسه: 105 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 105 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 104 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 103 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۲
جلسه: 102 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان