56
1
25270
1396/12/15
انعقاد قراردادجهت بعضی از واحدهای تجاری شهرداری
نامه شهرداری در خصوص انعقاد قرارداد اجاره با قیمت کارشناسی تا مدت سه سال با مراجعه کنندگان با توجه به برگزاری مزایده عمومی کتبی جهت واگذاری (استیجاری) واحدهای تجاری مجتمع جانبازان، واحدهای تجاری میدان میوه و تره بار، واحدهای تجاری و اداری مجتمع شهروند 1 و 2 و واحدهای تجاری واقع در ضلع شمالی جایگاه سی ان جی شهیدان محمدی در دو مرحله و عدم حضور شرکت کننده : در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت گردید و پس از بحث و بررسی، انعقاد قرداد اجاره با مراجعه کنندگان ، مورد تصویب قرار گرفت

آخرین مصوبات

جلسه: 120 مصوبه: 7 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 6 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 119 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۹
جلسه: 118 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
جلسه: 117 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۹/۲۴
جلسه: 117 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۹/۲۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان