56
1
25270
1396/12/15
انعقاد قراردادجهت بعضی از واحدهای تجاری شهرداری
نامه شهرداری در خصوص انعقاد قرارداد اجاره با قیمت کارشناسی تا مدت سه سال با مراجعه کنندگان با توجه به برگزاری مزایده عمومی کتبی جهت واگذاری (استیجاری) واحدهای تجاری مجتمع جانبازان، واحدهای تجاری میدان میوه و تره بار، واحدهای تجاری و اداری مجتمع شهروند 1 و 2 و واحدهای تجاری واقع در ضلع شمالی جایگاه سی ان جی شهیدان محمدی در دو مرحله و عدم حضور شرکت کننده : در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت گردید و پس از بحث و بررسی، انعقاد قرداد اجاره با مراجعه کنندگان ، مورد تصویب قرار گرفت

آخرین مصوبات

جلسه: 62 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۸
جلسه: 62 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۸
جلسه: 62 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۸
جلسه: 61 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۴
جلسه: 61 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۴
جلسه: 60 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
جلسه: 60 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
جلسه: 60 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
جلسه: 59 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
جلسه: 59 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
جلسه: 59 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان