58
1
25697
1396/12/19
توافق شهرداری و مالکین پلاک ثبتی 985/4200
نامه شهرداری در خصوص توافقنامه شماره 24131 مورخ 26/11/1396 تنظیمی فی مابین شهرداری دلیجان و مالکین مورد پلاک ثبتی 985/4200 با موضوع تملک جهت تعریض خیابان چمران و میدان دانشگاه : در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت گردید و پس از بحث و بررسی و با توجه به صورتجلسه شماره 51 مورخ 02/12/1396 و همچنین رأی شماره206 شانزدهمین جلسه هیأت تطبیق مصوبات شهرستان ، مورد تصویب قرار گرفت

آخرین مصوبات

جلسه: 104 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 106 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۷
جلسه: 105 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 105 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 104 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 103 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۲
جلسه: 102 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان