59
1
26176
1396/12/22
توافق شهرداری دلیجان و آقایان محسن شفیعی و محمدرضا ابراهیمی وکلای رسمی عباس ابراهیمی
نامه شهرداری در خصوص توافقنامه شماره 26168 مورخ 22/12/1396 تنظیمی فی مابین شهرداری دلیجان و آقایان محسن شفیعی و محمدرضا ابراهیمی وکلای رسمی عباس ابراهیمی جهت تعیین تکلیف بدهی مالک به شهرداری (قطعه زمین در حال احداث بنا واقع در خیابان آیت اله طالقانی – روبروی بوستان فجر- نبش کوچه شهید ابوالفضل بیکی – جنب نمایشگاه فرش شاپرک) : در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت گردید و پس از بحث و بررسی ، مورد تصویب قرار گرفت

آخرین مصوبات

جلسه: 104 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 106 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۷
جلسه: 105 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 105 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 104 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 103 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۲
جلسه: 102 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان