87
3
9594
1397/05/16
ابلاغ اجرای تعرفه بهای خدمات سال 1397 شهرداری
نامه شهرداری در خصوص ابلاغ اجرای تعرفه بهای خدمات سال 1397 شهرداری : در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت گردید و با عنایت به دفاعیات رئیس شورای شهر در نامه شماره 880/6/97 مورخ 06/05/1397 در خصوص ابلاغ شماره 864/4/97 مورخ 02/05/1397 دفترچه بهای خدمات شهرداری مورد عمل 1397 ، شورای شهر همچنان بر اساس همین استدلال ابلاغ مذکور را کاملاً قانونی دانسته و شهرداری موظف به اجرای مصوبه شورا می باشد . ضمناً رونوشت ابلاغیه مذکور برای مراجع ذیصلاح ارسال گردیده و هیچگونه اعتراض یا مخالفتی مبنی بر غیر قانونی بودن ابلاغیه مذکور به شورا واصل نگردیده است.

آخرین مصوبات

جلسه: 112 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۲۶
جلسه: 112 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۲۶
جلسه: 112 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۲۶
جلسه: 111 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۲۶
جلسه: 110 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۲۶
جلسه: 110 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۲۶
جلسه: 110 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۲۶
جلسه: 110 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۲۶
جلسه: 109 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۱۵
جلسه: 109 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۱۵
جلسه: 108 مصوبه: 15567 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۱۲


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان