88
3
3053
1397/05/20
دلائل و مستندات و استدلال شورا مربوط به توافقنامه آقایان ابراهیمی و شفیعی
نامه شهرداری در خصوص دلائل و مستندات و استدلال شورا برای اصرار بر بند 8 مصوبات جلسه شماره 73 مورخ 27/03/1397 شورا مربوط به توافقنامه آقایان ابراهیمی و شفیعی: در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت گردید و با عنایت به اینکه مالکین (آقایان ابراهیمی شفیعی) توان مالی کافی برای پرداخت هزینه پروانه ساختمانی را نداشته اند لذا شهرداری با هدف کسب حقوق خویش با واگذاری دو واحد از ساختمان مذکور به شهرداری موافقت نموده است و طرح موضوع مشارکت و سرمایه گذاری در این خصوص مصداق ندارد و شهرداری هیچگونه قصد مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه مذکور را نداشته و با توجه به استدلال فوق الذکر بر مصوبه خود اصرار دارد، لذا مصوب شد موضوع در هیأت تطبیق مطرح گردد و در صورت رد، درخواست شورا برای تعیین تکلیف به هیأت حل اختلاف استان ارسال گردد.

آخرین مصوبات

جلسه: 120 مصوبه: 7 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 6 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 119 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۹
جلسه: 118 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
جلسه: 117 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۹/۲۴
جلسه: 117 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۹/۲۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان