118
1
20296
1397/10/26
فروش سه قطعه از اراضی مورد ملکی شهرداری بر مبنای قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده
نامه شماره 20296 مورخ 25/10/1397 شهرداری در خصوص فروش سه قطعه از اراضی مورد ملکی شهرداری بر مبنای قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده و بهای حاصل از فروش آنها را به مالکین خیابان امام خمینی (ره) و اداراتی که ملک ایشان در طرح های شهرداری واقع گردیده پرداخت نماید: در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و باستناد بند 14 ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 120 مصوبه: 7 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 6 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 119 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۹
جلسه: 118 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
جلسه: 117 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۹/۲۴
جلسه: 117 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۹/۲۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان