120
4
21826
1397/11/23
اعمال تخفیف جهت عوارض متعلقه مربوط به جرایم کمیسیون
نامه شماره 21826 مورخه 23/11/1397 شهرداري محترم در خصوص اعمال تخفیف جهت عوارض متعلقه مربوط به جرایم کمیسیون آن دسته از مودیانی که بدهی خویش را فقط بصورت نقدی پرداخت می نمایند برای آخرین بار از تاریخ 1/12/1397 لغایت 29/12/1397 با اعلان عمومی در سطح شهر به شرح ذیل:
عوارض پرونده های بدهکار تا سقف یک میلیارد ریال 15 درصد تخفیف اعمال گردد.
عوارض پرونده های بالاتر از ی میلیارد ریال 10 درصد تخفیف اعمال گردد. :
در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد.

آخرین مصوبات

جلسه: 120 مصوبه: 7 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 6 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 120 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه: 119 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۹
جلسه: 118 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
جلسه: 117 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۹/۲۴
جلسه: 117 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۹/۲۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان