163
1
11/13975
1398/08/25
مساعدت با خانم سحر قاسمی جهت خرید یک دستگاه ویلچر برقی
نامه شماره 11/13975مورخ 14/08/1398 شهرداری با موضوع مساعدت با خانم سحر قاسمی جهت خرید یک دستگاه ویلچر برقی تا سقف مبلغ 25.000.000 ریال از محل اعتبارات ماده 17(41703) بودجه سال 1398 شهرداری دلیجان: در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسی، به استناد بند 8 ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر

آخرین مصوبات

جلسه: 165 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۸
جلسه: 165 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۸
جلسه: 164 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 164 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 163 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 163 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 163 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 163 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 162 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۱۸
جلسه: 161 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۴
جلسه: 160 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان