مصوبات

تاریخ مصوبه
عنوان مصوبه
شماره جلسه
شماره مصوبه
شماره لایحه
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
120
7
21062
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
120
6
21372
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
120
5
24531
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
120
4
21826
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
120
3
21837
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
120
2
21609
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
120
1
21574
۱۳۹۷/۱۱/۹
119
1
20779
۱۳۹۷/۱۰/۲۶
118
1
20296
۱۳۹۷/۹/۲۴
117
2
18339
۱۳۹۷/۹/۲۴
117
1
18280
۱۳۹۷/۹/۱۷
116
3
17318
۱۳۹۷/۹/۱۷
116
2
18070
۱۳۹۷/۹/۱۷
116
1
18072
۱۳۹۷/۹/۱۴
115
1
17638
۱۳۹۷/۹/۱۰
114
1
17446
۱۳۹۷/۹/۶
113
3
17214
۱۳۹۷/۹/۶
113
2
17230
۱۳۹۷/۹/۶
113
1
16852
۱۳۹۷/۸/۲۶
112
1
16407
12345678910...


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان