مصوبات

تاریخ مصوبه
عنوان مصوبه
شماره جلسه
شماره مصوبه
شماره لایحه
۱۳۹۶/۶/۲۸
15
1
...
۱۳۹۶/۶/۲۶
15
2
12146
۱۳۹۶/۶/۲۶
15
1
12063
۱۳۹۶/۶/۲۶
14
3
12783
۱۳۹۶/۶/۲۶
14
2
12407
۱۳۹۶/۶/۲۱
13
2
12680
۱۳۹۶/۶/۲۱
13
1
12681
۱۳۹۶/۶/۲۰
10
1
...
۱۳۹۶/۶/۱۵
10
3
...
۱۳۹۶/۶/۱۵
10
2
12320
۱۳۹۶/۶/۴
7
2
...
۱۳۹۶/۶/۴
7
1
...
۱۳۹۶/۶/۲
4
1
.
۱۳۹۶/۶/۱
2
1
.
۱۳۹۶/۶/۱
1
1
.


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان