مصوبات

تاریخ مصوبه
عنوان مصوبه
شماره جلسه
شماره مصوبه
شماره لایحه
۱۳۹۷/۷/۲۴
104
2
14278
۱۳۹۷/۸/۷
106
1
13829
۱۳۹۷/۷/۲۴
105
2
14230
۱۳۹۷/۷/۲۴
105
1
14781
۱۳۹۷/۷/۲۴
104
1
14751
۱۳۹۷/۷/۲۲
103
1
5535
۱۳۹۷/۷/۲۱
102
5
14264
۱۳۹۷/۷/۲۱
102
4
14229
۱۳۹۷/۷/۲۱
102
3
14571
۱۳۹۷/۷/۲۱
102
2
14483
۱۳۹۷/۷/۲۱
102
1
14169
۱۳۹۷/۷/۱۶
101
3
14178
۱۳۹۷/۷/۱۶
101
2
14181
۱۳۹۷/۷/۱۶
101
1
14186
۱۳۹۷/۷/۱۱
100
1
13514
۱۳۹۷/۷/۷
99
2
12732
۱۳۹۷/۷/۷
99
1
12565
۱۳۹۷/۶/۳۱
98
1
4289
۱۳۹۷/۶/۲۴
97
3
12329
۱۳۹۷/۶/۲۴
97
2
12217
12345678910...


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان