مصوبات

تاریخ مصوبه
عنوان مصوبه
شماره جلسه
شماره مصوبه
شماره لایحه
۱۳۹۶/۱۰/۱۰
39
1
15185
۱۳۹۶/۱۰/۵
38
1
19577
۱۳۹۶/۱۰/۵
37
2
18843
۱۳۹۶/۱۰/۳
36
1
19910
۱۳۹۶/۹/۲۵
35
3
18716
۱۳۹۶/۹/۲۵
35
2
19373
۱۳۹۶/۹/۲۵
35
1
18861
۱۳۹۶/۹/۷
34
1
17825
۱۳۹۶/۹/۵
33
2
18078
۱۳۹۶/۹/۵
33
1
17586
۱۳۹۶/۸/۳۰
32
3
89/80511
۱۳۹۶/۸/۳۰
32
2
14229
۱۳۹۶/۸/۳۰
32
1
15994
۱۳۹۶/۸/۲۳
29
5
-
۱۳۹۶/۸/۲۳
29
4
16733
۱۳۹۶/۸/۲۳
29
3
17472
۱۳۹۶/۸/۲۳
29
2
17674
۱۳۹۶/۸/۲۳
29
1
15752
۱۳۹۶/۸/۲
27
2
14930
۱۳۹۶/۸/۲
27
1
15856
123


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان