رحمان دلاوری

رحمان دلاوری

سمت:
        منشی شورای شهر
        کمیسیون بدوی ماده صد قانون
        کارگروه اجتماعی
        کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا
       کمیته مناسبت ها
       صیانت از حقوق شهروندی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
سوابق شغلی:

عضو شورای شهر دلیجان از سال 1392 تاکنون
مشاور شهرداری و شورای شهر دلیجان از سال 1387 تا 1392
مدرس دانشگاه پیام نور دلیجان از سال 1387 تاکنون
کارشناس ارزیاب وزارت نیرو در سال 1384
کارشناس مشاور مدیریت در شرکتهای مختلف از 1383 تا 1384
نمایندۀ اعضای دارای معلولیت شوراهای شهر و روستای استان مرکزی در سازمان بهزیستی کشور
 عضو هیئت مدیره جامعه معلولین ایران- دفتر دلیجان 

آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان