محمدرضا خلیلی

محمدرضا خلیلی

سمت:   
      رئیس شورای شهر 
      شورای ترافیک
      شورای آموزش و پرورش
      سخنگوی شورای شهر
     کمیسیون ماده 77
تحصیلات:
کارشناسی ارشد حقوق جزا

آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان