سعید صادقی

سعید صادقی

سمت:
نایب رئیس شورای شهر
نمایندۀ شورای شهرستان در شورای استان
تحصیلات
کارشناس ارشد مدیریت مالی
سوابق کاری: 
کارشناس مسئول برنامه ریزی و عمران فرمانداری دلیجان به مدت 16 سال
معاون طرح آمار نفوس و مسکن
رئیس شورای شهرستان
عضویت در شورای شهرستان
دبیر شورای برنامه ریزی شهرستان
دبیر کارگر، اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان
دبیر ستاد مدیریت بحران شهرستان
آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان