170
4
11/16349
1398/09/23
تعیین تکلیف و تهاتر بستانکاری و بدهکاری آقای دکتر حمیدرضا حسینی ناظر کشتارگاه دام شهرداری
نامه شماره 11/16349مورخ 1398/09/18شهرداری در خصوص صورتجلسه 16347 مورخ 1398 /09/18با موضوع تعیین تکلیف و تهاتر بستانکاری و بدهکاری آقای دکتر حمیدرضا حسینی ناظر کشتارگاه دام شهرداری : در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و به استناد بند 30ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب شد.

آخرین مصوبات

جلسه: 172 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱
جلسه: 171 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۵
جلسه: 171 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۵
جلسه: 170 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۳
جلسه: 170 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۳
جلسه: 170 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۳
جلسه: 170 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۳
جلسه: 169 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۱۹
جلسه: 169 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۱۹
جلسه: 168 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۹
جلسه: 168 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۹


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان