170
3
11/16233
1398/09/23
کمک به آقای احمد احمدی با توجه به معرفی نامه بهزیستی و اینکه نامبرده بابت جریمه و عوارض ساختمانی به شهرداری بدهکار گردیده و فاقد تمکن مالی و دارای فرزند معلول می باشد تا سقف 40.000.000 ریال از محل اعتبارات ماده 17 (41701) بودجه سال 1398 شهرداری
نامه شماره 16233/11 مورخ 1398/09/17شهرداری در خصوص کمک به آقای احمد احمدی با توجه به معرفی نامه بهزیستی و اینکه نامبرده بابت جریمه و عوارض ساختمانی به شهرداری بدهکار گردیده و فاقد تمکن مالی و دارای فرزند معلول می باشد تا سقف 40.000.000 ریال از محل اعتبارات ماده 17 (41701) بودجه سال 1398 شهرداری : در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسی، به استناد بند 30ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر

آخرین مصوبات

جلسه: 172 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱
جلسه: 171 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۵
جلسه: 171 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۵
جلسه: 170 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۳
جلسه: 170 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۳
جلسه: 170 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۳
جلسه: 170 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۳
جلسه: 169 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۱۹
جلسه: 169 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۱۹
جلسه: 168 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۹
جلسه: 168 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۹


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان