مراکز درمانی و بهداشتی

ردیف

نام مرکز

آدرس

تلفن

1

بیمارستان امام صادق (ع)

انتهای خیابان شهید بهشتی شمالی

44224114 - 086

2

مرکز جامع سلامت شمارۀ 1

خیابان رازی- روبروی فروشگاه اتکا

44228430 - 086

3

مرکز جامع سلامت شمارۀ 2   

خیابن شهید بهشتی جنوبی- کوچۀ مهاجر

44228770 - 086

4

درمانگاه تأمین اجتماعی

شهرک امام رضا(ع)- میدان شهید محمدی- خیابان 20 متری گلستان غربی

44246520 - 086

5

درمانگاه امید (خصوصی)

خیابان شهید بهشتی شمالی- روبروی سازمان ثبت اسناد و املاک

44231911 086

6

داروخانۀ شبانه روزی کیمیا

خیابان شهید بهشتی شمالی- نبش خیابان مهندس هاشمی

4-44229983 - 086
آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان