مصوبات

تاریخ مصوبه
عنوان مصوبه
شماره جلسه
شماره مصوبه
شماره لایحه
۱۴۰۰/۳/۲۳
297
1
4381
۱۴۰۰/۳/۲۲
296
4
2616
۱۴۰۰/۳/۲۲
296
3
3776
۱۴۰۰/۳/۲۲
296
2
4320
۱۴۰۰/۳/۲۲
296
1
4300
۱۴۰۰/۳/۱۲
294
1
3777
۱۴۰۰/۳/۱
293
2
3209
۱۴۰۰/۳/۱
293
1
3137
۱۴۰۰/۲/۲۹
292
4
2616
۱۴۰۰/۲/۲۹
292
3
2786
۱۴۰۰/۲/۲۹
292
2
2785
۱۴۰۰/۲/۲۹
292
1
2967
۱۴۰۰/۲/۲۷
290
3
2813
۱۴۰۰/۲/۲۷
290
2
2580
۱۴۰۰/۲/۲۷
290
1
2598
۱۴۰۰/۲/۱۳
289
1
1775
۱۴۰۰/۲/۲
288
5
105
۱۴۰۰/۲/۲
288
4
502
۱۴۰۰/۲/۲
288
3
287
۱۴۰۰/۲/۲
288
1
26214
12345678910...


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان