مصوبات

تاریخ مصوبه
عنوان مصوبه
شماره جلسه
شماره مصوبه
شماره لایحه
۱۳۹۹/۶/۲۳
233
1
13133
۱۳۹۹/۶/۱۰
232
1
12812
۱۳۹۹/۶/۱۰
231
1
12124/11
۱۳۹۹/۶/۱۰
229
1
11824/11
۱۳۹۹/۵/۲۹
229
1
11453
۱۳۹۹/۵/۲۵
228
1
23241/13
۱۳۹۹/۵/۲۵
227
1
11175/11
۱۳۹۹/۵/۲۵
226
1
11058/11
۱۳۹۹/۵/۲۵
225
1
21493
۱۳۹۹/۵/۷
224
2
75/13
۱۳۹۹/۵/۷
223
1
22101/11
۱۳۹۹/۵/۷
220
1
9456/15
۱۳۹۹/۴/۲۹
220
1
8599/15
۱۳۹۹/۴/۱۷
219
1
8193/15
۱۳۹۹/۴/۱۷
217
1
6698/11
۱۳۹۹/۴/۱۷
215
1
7605/15
۱۳۹۹/۴/۸
215
1
6750/11
۱۳۹۹/۵/۲۰
213
1
7547
۱۳۹۹/۵/۲۰
212
2
6973/1
۱۳۹۹/۵/۲۰
212
3
6762/
12345678910...


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان