مصوبات

تاریخ مصوبه
عنوان مصوبه
شماره جلسه
شماره مصوبه
شماره لایحه
۱۴۰۲/۶/۲۸
230
2
15338
۱۴۰۲/۶/۲۸
230
1
14243
۱۴۰۲/۶/۲۶
229
1
14843
۱۴۰۲/۶/۱۹
228
1
11451
۱۴۰۲/۶/۱۹
227
2
14332
۱۴۰۲/۶/۱۹
227
1
14556
۱۴۰۲/۶/۱۴
226
3
14213
۱۴۰۲/۶/۱۴
226
2
14215
۱۴۰۲/۶/۱۴
226
1
14245
۱۴۰۲/۶/۱۳
225
1
14221
۱۴۰۲/۵/۲۹
224
1
12717
۱۴۰۲/۵/۲۵
223
1
11665
۱۴۰۲/۵/۲۵
222
1
12243
۱۴۰۲/۵/۲۳
221
1
11616
۱۴۰۲/۵/۱۴
219
1
219
۱۴۰۲/۵/۱۴
218
1
10954
۱۴۰۲/۵/۱
217
1
10264
۱۴۰۲/۴/۲۶
216
3
10008
۱۴۰۲/۴/۲۶
216
2
10010
۱۴۰۲/۴/۲۶
216
1
6563
12345678910...


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان