مصوبات

تاریخ مصوبه
عنوان مصوبه
شماره جلسه
شماره مصوبه
شماره لایحه
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
267
3
31227
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
267
2
31018
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
267
1
30911
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
266
1
31229
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
265
1
30481
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
264
1
29534
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
263
2
30618
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
263
1
30617
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
262
3
30275
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
262
2
29798
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
262
1
29781
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
261
1
29157
۱۴۰۲/۱۰/۳۰
260
3
28212
۱۴۰۲/۱۰/۳۰
260
2
28200
۱۴۰۲/۱۰/۳۰
260
1
27756
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
259
1
26644
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
258
1
27437
۱۴۰۲/۱۰/۱۸
257
2
26738
۱۴۰۲/۱۰/۱۸
257
1
26112
۱۴۰۲/۱۰/۱۷
256
3
24588
12345678910...


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان