مصوبات

تاریخ مصوبه
عنوان مصوبه
شماره جلسه
شماره مصوبه
شماره لایحه
۱۳۹۹/۳/۱۳
207
1
4740/15
۱۳۹۹/۳/۱۳
205
1
4599/11
۱۳۹۹/۲/۳۰
205
1
4387/15
۱۳۹۹/۲/۳۰
204
1
41042/99/8929
۱۳۹۹/۲/۲۱
203
1
2711/11
۱۳۹۹/۲/۱۳
202
1
10/340/99/1570
۱۳۹۹/۲/۱۳
201
5
2060/11
۱۳۹۹/۲/۱۳
201
3
1375/11
۱۳۹۹/۲/۸
201
2
1749/11
۱۳۹۹/۲/۶
200
1
1732/21
۱۳۹۹/۲/۶
199
2
1535
۱۳۹۹/۲/۲
199
1
1659/15
۱۳۹۹/۲/۲
197
1
21853/14
۱۳۹۹/۲/۲
196
1
1157/27
۱۳۹۹/۱/۳۰
195
1
279/14
۱۳۹۹/۱/۲۶
194
1
723/13
۱۳۹۹/۱/۱۹
193
1
438/13
۱۳۹۹/۱/۷
191
3
75/13
۱۳۹۸/۱۲/۲۱
191
2
23241/13
۱۳۹۸/۱۲/۲۱
191
1
23294/13
12345678910...


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان