مصوبات

تاریخ مصوبه
عنوان مصوبه
شماره جلسه
شماره مصوبه
شماره لایحه
۱۳۹۹/۱۲/۲۳
281
3
25761
۱۳۹۹/۱۲/۲۳
281
2
25790
۱۳۹۹/۱۲/۲۳
281
1
25964
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
280
2
25787
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
280
1
25391
۱۳۹۹/۱۲/۱۹
279
2
25568
۱۳۹۹/۱۲/۱۹
279
1
25680
۱۳۹۹/۱۲/۱۹
277
1
25287
۱۳۹۹/۱۲/۱۶
276
1
25216
۱۳۹۹/۱۲/۱۴
274
3
25248
۱۳۹۹/۱۲/۱۴
274
2
19670
۱۳۹۹/۱۲/۱۴
274
1
21765
۱۳۹۹/۱۲/۱۴
273
2
25150
۱۳۹۹/۱۲/۱۴
273
1
24496
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
272
1
23858
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
271
2
24223
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
271
1
24720
۱۳۹۹/۱۲/۶
270
2
24451
۱۳۹۹/۱۲/۶
270
1
24452
۱۳۹۹/۱۲/۶
269
3
22545
12345678910...


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان