مصوبات

تاریخ مصوبه
عنوان مصوبه
شماره جلسه
شماره مصوبه
شماره لایحه
۱۴۰۰/۷/۱
20
3
10487
۱۴۰۰/۷/۱
20
2
10489
۱۴۰۰/۷/۱
20
1
10923
۱۴۰۰/۸/۲۲
19
2
10055
۱۴۰۰/۸/۲۲
19
1
10400
۱۴۰۰/۶/۲۲
18
1
9057
۱۴۰۰/۶/۲۲
18
2
000
۱۴۰۰/۶/۲۲
18
3
000
۱۴۰۰/۶/۲۰
18
1
9057
۱۴۰۰/۶/۲۰
17
1
00
۱۴۰۰/۶/۱۱
16
1
7719
۱۴۰۰/۶/۹
15
4
8089
۱۴۰۰/۶/۹
15
3
7745
۱۴۰۰/۶/۹
15
2
9029
۱۴۰۰/۶/۹
15
1
7048
۱۴۰۰/۶/۹
14
1
9061
۱۴۰۰/۶/۸
13
1
9062
۱۴۰۰/۶/۸
12
1
9062
۱۴۰۰/۶/۸
12
1
8180
۱۴۰۰/۶/۷
11
2
7005
12345678910...


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان