مصوبات

تاریخ مصوبه
عنوان مصوبه
شماره جلسه
شماره مصوبه
شماره لایحه
۱۴۰۱/۹/۷
151
1
17708
۱۴۰۱/۹/۳
150
2
17383
۱۴۰۱/۹/۳
150
1
17393
۱۴۰۱/۹/۱
149
4
17105
۱۴۰۱/۹/۱
149
3
17035
۱۴۰۱/۹/۱
149
2
16952
۱۴۰۱/۹/۱
149
1
17020
۱۴۰۱/۸/۳۰
148
1
16672
۱۴۰۱/۸/۲۹
147
1
17319
۱۴۰۱/۸/۲۴
146
4
16746
۱۴۰۱/۸/۲۴
146
3
16747
۱۴۰۱/۸/۲۴
146
2
16706
۱۴۰۱/۸/۲۴
146
1
16591
۱۴۰۱/۸/۲۳
145
1
16475
۱۴۰۱/۸/۲۲
144
2
15883
۱۴۰۱/۸/۲۲
144
1
16478
۱۴۰۱/۸/۱۸
143
1
16397
۱۴۰۱/۸/۱۰
140
1
15413
۱۴۰۱/۸/۹
139
1
15711
۱۴۰۱/۸/۳
138
2
15278
12345678910...


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان