مشاوران افتخاری

امروزه مدیریت مشارکتی یکی از پیشرفته ترین و مؤثرترین روشهای مدیریت در دنیاست و فلسفۀ پیدایش شورای اسلامی شهر نیز مشورت و مشارکت گروهی برای انجام کار است. ما معتقدیم می توانیم از اندیشۀ شهروندان برای رفع نارساییهای موجود در طرحها و برنامه های شورای شهر بهره بریم. پس از شهروندان عزیز درخواست داریم با ثبت مشخصات خود در «بانک اطلاعات مشاوران افتخاری شورا» یاریگر ما باشند.


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان