تلفن های ضروری

ردیف

نام مرکز

شماره تلفن

1

شورای شهر

086-44220888
44221400 - 086

2

شهرداری

44228333 - 086

واحد 137

137

 

واحد خدمات شهری

086-44228333
224-324داخلی

واحد حمل و نقل

44232335 - 086

واحد فضای سبز

086-44228333
325-225 داخلی

3

آتش نشانی

125

4

فرمانداری

44228222 - 086

5

نیروی انتظامی

110

44226612 - 086

6

راهنمایی و رانندگی

44228900 - 086

7

پلیس راه

44228500 - 086

8

بیمارستان امام صادق (ع)

44224114 - 086

9

اورژانس

115

10

درمانگاه امید(خصوصی)

44231911 - 086

11

داروخانۀ شبانه روزی

4-44229983 - 086

12

پزشکی قانونی

44230650 - 086

13

ادارۀ امور آب و فاضلاب

122

44225555 - 086

14

ادارۀ برق

121

44223555 - 086

15

شرکت گاز

194

44222222 - 086

16

مخابرات

44225111 - 086

17

اطلاعات تلفن

118

18

خرابی تلفن

117
آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان