رحمان دلاوریرحمان دلاوری

سمت:
منشی  شورای اسلامی شهر دلیجان
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا
نماینده شورا در ماده پنج
نماینده شورا در کارگروه فرهنگی اجتماعی
نماینده شورا در کارگروه پسماند
نماینده شورا در کارگروه صیانت از حقوق شهروندی


سوابق شغلی و فعالیتی:
رئیس شورا

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا

نماینده شورا درکمیسیون ماده صد 

نماینده شورا درکمیسیون بدوی ماده صد قانون
نماینده شورا در کارگروه فرهنگی ، اجتماعی
نماینده شورا در کمیته مناسبت ها

نماینده شورا در صیانت از حقوق شهروندی
نماینده شورا در کمیته مناسب سازی

عضو شورای شهر دلیجان در دوره چهارم

مشاور شهرداری و شورای شهر دلیجان از سال 1387 تا 1392

مدرس دانشگاه پیام نور دلیجان

کارشناس ارزیاب وزارت نیرو

کارشناس مشاور مدیریت در شرکتهای مختلف

نمایندۀ اعضای دارای معلولیت شوراهای شهر و روستای استان مرکزی در سازمان بهزیستی کشور

عضو هیئت مدیره جامعه معلولین ایران- دفتر دلیجان 

 

تحصیلات:
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیآدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان