محمدرضا خلیلیمحمدرضا خلیلی

سمت :   
خزانه دار  شورای اسلامی شهر دلیجان  
نماینده شورا در کمیسیون حل اختلافات مالی
نماینده شورا در کمیته درآمد شهرداری
نماینده شورا درتجدید نظر ماده صد
نماینده شورا در کارگروه صنعت و معدن
نماینده شورا در کمیته مزایدات و مناقصات 
نماینده شورا در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری

سوابق شغلی و فعالیتی :
رئیس شورا
نماینده شورا درشورای ترافیک
نماینده شورا درشورای آموزش و پرورش
سخنگوی شورای شهر
نماینده شورا در کمیسیون ماده77
مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان


تحصیلات :
کارشناسی ارشد حقوق جزا

آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان