احمد محمدیاحمد محمدی
سمت: 
نایب رئیس شورای اسلامی شهر دلیجان
 


سوابق فعالیتی:


تحصیلات: 
 
 آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان