170
2
11/5445
1398/09/23
کمک به آقای محمود باقری با توجه به معرفی نامه کمیته امداد امام خمینی(ره)و اینکه نامبرده از کار افتاده و فاقد تمکن مالی می باشد تا سقف 15.000.000 ریال از محل اعتبارات ماده 17 (41703) بودجه سال 1398 شهرداری
نامه شماره 11/5445مورخ 1398/08/15شهرداری در خصوص کمک به آقای محمود باقری با توجه به معرفی نامه کمیته امداد امام خمینی(ره)و اینکه نامبرده از کار افتاده و فاقد تمکن مالی می باشد تا سقف 15.000.000 ریال از محل اعتبارات ماده 17 (41703) بودجه سال 1398 شهرداری : در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسی، به استناد بند 30ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب شد.

آخرین مصوبات

جلسه: 207 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 204 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 203 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۲۱
جلسه: 202 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۸
جلسه: 200 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶
جلسه: 199 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان