172
1
13/17455
1398/10/01
توافقنامه شماره 17450 مورخ 1398/10/01تنظیمی فی مابین شهرداری دلیجان و آقای ابوالفضل خدابخشی بمنظور تملک یک باب مغازه قدیمی واقع در ضلع غربی میدان شهید مدرس جهت طرح توسعه و تعریض خیابان امام خمینی (ره) و میدان شهید مدرس
نامه شماره 17455/13 مورخ 1398/10/01شهرداری در خصوص توافقنامه شماره 17450 مورخ 1398/10/01تنظیمی فی مابین شهرداری دلیجان و آقای ابوالفضل خدابخشی بمنظور تملک یک باب مغازه قدیمی واقع در ضلع غربی میدان شهید مدرس جهت طرح توسعه و تعریض خیابان امام خمینی (ره) و میدان شهید مدرس: در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسی، به استناد بند 23 ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر، از محل اعتبارات طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری (31020) بودجه سال 98 شهرداری تصویب شد.

آخرین مصوبات

جلسه: 207 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 204 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 203 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۲۱
جلسه: 202 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۸
جلسه: 200 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶
جلسه: 199 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان