180
2
19123/11
1398/10/28
پرداخت هزینه های احداث وضوخانه و سرویس های بهداشتی مصلی
8- 2 - متن مصوبه شورا: نامه شماره 19123/11 مورخ 23/10/1398 شهرداری در خصوص پرداخت هزینه های احداث وضوخانه و سرویس های بهداشتی مصلی تا سقف 250.000.000 ریال با عنایت به اینکه ردیف بودجه اعلامی از سوی کمیته انطباق شهرستان دلیجان بالاتر از اعتبار پیش بینی شده در بودجه سال 1398 می باشد مبلغ فوق از محل اعتبارات ردیف 17 خدمات اداری (41701) پرداخت و در متمم بودجه سال 1398 شهرداری پایدار گردد : در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسی

آخرین مصوبات

جلسه: 195 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۳۰
جلسه: 194 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۲۶
جلسه: 193 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۱۹
جلسه: 191 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۷
جلسه: 191 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
جلسه: 191 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
جلسه: 188 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
جلسه: 189 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
جلسه: 189 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱
جلسه: 189 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱
جلسه: 187 مصوبه: 19944/11 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان