180
3
18842/11
1398/10/28
خرید المان تصاویر شهدا از شرکت اشراق فاخر البرز جهت نصب در معابر سطح شهر
متن مصوبه شورا: نامه شماره 18842/11 مورخ 19/10/1398 شهرداری در خصوص خرید المان تصاویر شهدا از شرکت اشراق فاخر البرز جهت نصب در معابر سطح شهر به تعداد 35 عدد تا سقف مبلغ 2.000.000.000 ریال به استناد بند الف ماده 4 آئین نامه مالی شهرداری ها از محل اعتبارات ردیف طرح پیاده رو سازی (33020) پروژه تجهیز مبلمان شهری بودجه سال 1398 شهرداری و پایدار نمودن مبلغ مذکور در متمم بودجه سال 1398 : در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسی و به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر

آخرین مصوبات

جلسه: 195 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۳۰
جلسه: 194 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۲۶
جلسه: 193 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۱۹
جلسه: 191 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۷
جلسه: 191 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
جلسه: 191 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
جلسه: 188 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
جلسه: 189 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
جلسه: 189 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱
جلسه: 189 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱
جلسه: 187 مصوبه: 19944/11 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان