183
1
20629
1398/11/13
در خصوص بودجه پیشنهادی سال 99 شهرداری دلیجان
متن مصوبه شورا: تغییر برخی ردیف ها و اصلاح نامه شماره 20629/11 مورخ 12/11/1398 شهرداري محترم در خصوص بودجه پیشنهادی سال 99 شهرداری دلیجان و سایر پیشنهادات دیگر در نامه فوق الذکر از جمله:
1- به استناد تبصره بند 14 ماده 80 قانون شورا ها(ماده 71سابق) سقف اجازه انجام معاملات سال 1399 تا مبلغ 3.000.000.000 ریال به شهردار تفویض گردد.
2- در راستای ماده 28 آئین نامه مالی گاها در طول سال ضرورتهایی ایجاب می نماید که باید شهردار مازاد بر بودجه هزینه نماید ، اجازه هزینه کرد شهرداری تا سقف 10 درصد بودجه تفویض اختیار گردد.
3- در طول سال گاهاً ضرورت دارد در فواصل معینی شهردار از حسابی به حساب دیگر یا از حساب شهرداری به سازمانها و بالعکس استقراض نماید در راستای ماده 39 آئین نامه مالی مجوز لازم صادر گردد.
4- به منظور حسابرسی دقیق عملیات مالی شهرداری و در اجرای بند 30 ماده 80 قانون شورا ها ، حسابرس سال 99 شهرداری انتخاب و معرفی گردد.
5- دستورالعمل تنخواه گردان موضوع ماده 34 آئین نامه مالی
6- با توجه به توان تخصصی نیروهای شهرداری و همچنین وجود تجهیزات لازم به استناد ماده 15 آئین نامه مالی شهرداری ها، اجرای پروژه های عمرانی شهرداری جهت اجرا به صورت امانی به شهردار تفویض گردد.
7- به آئین نامه رفاهی کارکنان شهرداری به منظور تشویق شاغلین در شهرداری وافزایش انگیزه و در اجرای ماده 44 آئین نامه امور اداری و استخدامی شهرداری ها مصوب 1381 و همچنین بند 4 فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1399
8- با توجه به ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 07/09/1347 و (یا ماده 9 قانون) در صورت فراهم بودن شرایط و امکانات و منابع مالی مورد نیاز نسبت به تجدید ممیزی املاک شهری اقدام گردد.
9- آقای سعید صادقی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده صد و آقای محمد رضا خلیلی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر ماده صد جهت شرکت در جلسات مربوطه معرفی می گردد.
10- آقای سیدرضا جلالی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده 77 و هم عرض ماده 77 جهت شرکت در جلسات مربوطه معرفی می گردد.
11- در اجرای ماده 6 آیین نامه مالی شهرداری ها آقایان مهندس حبیب نجفی، جواد آقاخانی و محمد عزیزی به عنوان فرد بصیر و مطلع جهت عضویت در کمیسیون عالی معاملات شهرداری معرفی می گردند.
12- در راستای تبصره دیل بند 20 ماده 55 قانون شهرداری آقایان مهدی بیگی ، سعید صادقی و محمدرضا خلیلی به عنوان نماینده شورا جهت شرکت در جلسات مربوطه معرفی می گردند
13- در راستای مفاد ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 07/09/1347 آقای سیدرضا جلالی به به عنوان نماینده شورا جهت شرکت در جلسات مربوطه معرفی می گردند
14- در اجرای ماده 11 آیین نامه مالی شهرداری ها آقای رحمان دلاوری به عنوان نماینده شورا جهت عضویت در کمیسیون تحویل معاملات عمده و شرکت در جلسات مربوطه معرفی می گردند
15- در اجرای ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 25/12/89 شورای عالی استانها آقای مهدی بیگی به عنوان نماینده شورا جهت شرکت در جلسات کمیسیون قطع اشجار معرفی می گردند
16- در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و همچنین بند 28 فصل سوم (ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه) سال 1398 ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور و به منظور کاهش هزینه های حاصله از خطرات ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه ،شهرداری نسبت به بیمه نمودن اماکن و ساختمان های شهروندان با مشارکت آنان اقدام نماید.
17- شهرداری در طول سال از طریق توافق و تعیین قدرالسهم اصلاح ماده 101قانون ، سهم ورود به محدوده املاکی را در اختیار می گیرد. پیشنهاد می شود در پایان سال لیست اینگونه اموال جمع بندی و در صورتیکه تا کنون سند به نام شهرداری نگردیده ، به استناد ماده 47 آئین نامه مالی نسبت به اخذ سند اقدام گردد.
18- شهرداری در طول سال به لحاظ ماهیت کار با اقلام فرسوده و یا مازاد مواجه می گردد که نگهداری اموال و انتقال و جابه جایی آنها برای شهرداری هزینه زیادی دارد از طرفی امکان دارد براثر مرور زمان از بین برود، پیشنهاد می شود از طریق انبار دار نسبت به شناسایی اموال مستعمل و فرسوده اقدام و برابر آیین نامه مالی نسبت به فروش آن اقدام گردد.
19- شهرداری در طول سال با بدهی هایی مواجه می گردد و از طرفی طلب هایی نیز امکان دارد به منظور آگاهی از بدهی ها و طلب های مذکور پیشنهاد می گردد لیست بدهی ها و طلب ها تهیه تا نسبت به برنامه ریزی وجه وصولی یا پرداخت بدهی های ایجاد شده اقدام شود.
20- شهردار می تواند نسبت به قبول اعانات و هدایا به نام شهر به استناد بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها اقدام نماید.
21- به منظور آگاهی واحدهای صدور پروانه ساختمانی، امور مالی و دیگر واحدهای ذیربط برای صدور مجوزها پیشنهاد می گردد کلیه قوانین (معافیت ها، بخشودگی ها و تخفیف ها) که به استناد قوانین جاری تصویب شده اند جمع آوری و برابر آنها اقدام گردد. به طور مثال معافیت های خانواده محترم ایثارگران ، مددجویان ، معافیتهای بافت فرسوده و ....
در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و به استناد بند 12 ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر

آخرین مصوبات

جلسه: 195 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۳۰
جلسه: 194 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۲۶
جلسه: 193 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۱۹
جلسه: 191 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۷
جلسه: 191 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
جلسه: 191 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
جلسه: 188 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
جلسه: 189 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
جلسه: 189 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱
جلسه: 189 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱
جلسه: 187 مصوبه: 19944/11 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان