199
2
1535
1399/02/06
وراث مرحوم ماشااله قاسمی
نامه شماره 1535 مورخ 06/02/1399 شهرداری در خصوص توافقنامه شماره 1534 مورخ 06/02/1399 تنظیمی فی مابین شهرداری و وراث مرحوم ماشااله قاسمی مالک شش دانگ قطعه زمین مورد پلاک ثبتی 883/4200 واقع در بلوار شهید اردهال روبروی شرکت گاز به منظور نحوه انجام تفکیک پلاک مرقوم ، در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسی ،به استناد بند 23 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر

آخرین مصوبات

جلسه: 207 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 204 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 203 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۲۱
جلسه: 202 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۸
جلسه: 200 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶
جلسه: 199 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان