201
2
1749/11
1399/02/08
جمع آوری اطلاعات املاک و مستحدثات سط شهر دلیجان
نامه شماره 1749/11 مورخ 09/02/1399 شهرداری در خصوص ادامه روند جمع آوری اطلاعات املاک و مستحدثات سط شهر دلیجان و تأمین اعتبار مورد نیاز جهت تامین هزینه های اداری و تجهیز کادر فنی و اداری موضوع تبصره 5 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 07/09/1347(با اصلاحات بعدی) به میزاان 1.000.000.000 ریال در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و با عنایت به بند دوم صورتجلسه شماره 191 مورخ 22/12/1398 و رأی شماره 8 هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر دلیجان ، پرداخت از محل مأموریت خدمات مدیریت – پروژه خرید و به روز رسانی تجهیزات کامپیوتری و فن آوری اطلاعات بودجه سال 1399 شهرداری ، تصویب شد.

آخرین مصوبات

جلسه: 207 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 204 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 203 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۲۱
جلسه: 202 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۸
جلسه: 200 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶
جلسه: 199 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان