201
3
1375/11
1399/02/13
مساعدت با ستاد اربعین حسینی
نامه شماره 1375/11 مورخ 03/02/1399 شهرداری در خصوص مساعدت با ستاد اربعین حسینی در راستای برگزاری مراسم پرشکوه راهپیمایی بزرگ اربعین تا سقف مبلغ 30.000.000 ریال در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و به استناد بند 8 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر و پرداخت از محل اعتبارات مأموریت اجتماعی و فرهنگی – برنامه حمایت، توانمند سازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد- خدمت کمک به بخش عمومی بودجه سال 1399 شهرداری ، تصویب شد.

آخرین مصوبات

جلسه: 207 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 204 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 203 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۲۱
جلسه: 202 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۸
جلسه: 200 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶
جلسه: 199 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان