203
1
2711/11
1399/02/21
بیمه مکمل درمان کارکنان شهرداری
نامه شماره 2711/11 مورخ 20/02/1399 شهرداری در خصوص برگزاری مناقصه عمومی کتبی به منظور بر قراری بیمه مکمل درمان کارکنان شهرداری اعم از رسمی، پیمانی، استخدام موقت و شرکتی ه در شهرداری دلیجان مشغول به کار می باشند و پرداخت 50 درصد حق بیمه مکمل درمان کارکنان در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت وبرگزاری مناقصه و پرداخت از 50 درصد از محل از محل اعتبارات ( مأموریت . برنامه .خدمت کد 5 خدمات مدیریت، بند 3 . 5 طرح تحول اداری و مدیریت عملکرد، خدمت کمکهای رفاهی کارمندان، خدمت واگذاری خدمات موتوری و کارخانه آسفالت و ...) و ( مأموریت .برنامه. خدمت کد 2 محیط زیست و خدمات شهری بند 1 .2 طرح توسعه و نگهداری فضای سبز، خدمات نگهداری فضای سبز-کد 3 . 2 طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند، خدمت رفت و روب شهری ، خدمت جمع آوری و حمل زباله و نخاله) بودجه سال 1399 شهرداری و 50 درصد باقیمانده کسر از حقوق ماهیانه کارکنان و واریز به حساب شرکت بیمه گزار ، تصویب شد.

آخرین مصوبات

جلسه: 207 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 204 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 203 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۲۱
جلسه: 202 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۸
جلسه: 200 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶
جلسه: 199 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان