205
1
4387/15
1399/02/30
وراث مرحوم سید نظام جلالی با موضوع نحوه تملک یکباب منزل مسکونی
نامه شماره 4387/15 مورخ 10/03/1399 شهرداری در خصوص رأی توافقنامه شماره 4370 مورخ 10/03/1399 تنظیمی فی مابین شهرداری دلیجان و وراث مرحوم سید نظام جلالی با موضوع نحوه تملک یکباب منزل مسکونی واقع در خیابان شهید سید نظام جلالی جهت اینکه تمامی ملک مذکور در طرح احداث پارکینگ عمومی کوچه کمیل قرار خواهد گرفت، در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و به استناد بند 23 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر و پرداخت از محل بودجه مصوب سال 99 شهرداری دلیجان - فرم 3-2- مأموریت . برنامه . طرح . پروژه، بند 1- طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری ، پروژه تملک خیابان شهید سید نظام جلالی مورد تصویب قرار گرفت

آخرین مصوبات

جلسه: 207 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 204 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 203 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۲۱
جلسه: 202 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۸
جلسه: 200 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶
جلسه: 199 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان