207
1
4740/15
1399/03/13
آقایان سید علی ، سید مهدی و خانم اشرف السادات مهدیزاده
نامه شماره 4740/15 مورخ 17/03/1399 شهرداری در خصوص توافقنامه شماره 4717 مورخ 17/03/1399 تنظیمی فی مابین شهرداری دلیجان و آقایان سید علی ، سید مهدی و خانم اشرف السادات مهدیزاده مالکین شش دانگ یک باب مغازه قدیمی در حال بهره برداری مورد پلاک ثبتی 2821/4188 واقع در طرح توسعه و تعریض خیابان امام خمینی (ره) و میدان شهید مدرس : در جلسه شورا ی اسلامی شهر دلیجان قرائت و به استناد بند 23 ماده 80 وظایف شورای اسلامی و پرداخت از محل بودجه مصوب سال 99 شهرداری دلیجان - فرم 3-2- مأموریت . برنامه . طرح . پروژه، بند 1- طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری ، پروژه تملک خیابان امام خمینی (ره) مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 207 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 204 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 203 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۲۱
جلسه: 202 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۸
جلسه: 200 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶
جلسه: 199 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان