225
1
21493
1399/05/25
هیئت رئیسه چهارمین سال پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دلیجان
متن مصوبه شورا: آقای مهدی بیگی با کسب اکثریت قاطع آراء مأخوذه به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر دلیجان
2- آقای رحمان دلاوری با کسب اکثریت مطلق آراء مأخوذه به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر دلیجان
3- آقای سیدرضا جلالی با کسب اکثریت مطلق آراء مأخوذه به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر دلیجان
4- آقای سعید صادقی با کسب اکثریت مطلق آراء مأخوذه به عنوان منشی شورای اسلامی شهر دلیجان
5- آقای محمدرضا خلیلی 1به عنوان عضو شورای اسلامی شهر دلیجان برگزیده شدند.

آخرین مصوبات

جلسه: 281 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
جلسه: 281 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
جلسه: 281 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
جلسه: 280 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
جلسه: 280 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
جلسه: 279 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
جلسه: 279 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
جلسه: 277 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
جلسه: 276 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
جلسه: 274 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
جلسه: 274 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان