226
1
11058/11
1399/05/25
تمدید قرارداد اجاره ایستگاه های سی ان جی با شرکت نو آوران عرصه سوخت
نامه شماره 11058/11 مورخ 25/05/1399 شهرداری در خصوص نامه شماره 986/4/99 مورخ 09/05/1399 با موضوع ابلاغ رأی شماره 89 هیأت محترم تطبیق مصوبات شهرستان به منظور تمدید قرارداد اجاره ایستگاه های سی ان جی با شرکت نو آوران عرصه سوخت موارد مشروحه ذیل ارسال می گردد:
1- تصویر درخواست شرکت نوآوران عرصه سوخت در خصوص تمدید قرارداد
2- تصویر نامه شماره 208/99 مورخ 15/05/1399 مسئول محترم سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری دلیجان در خصوص تمدید قرارداد شرکت نوآوران عرصه سوخت
3- تقاضای تمدید قرارداد شرکت مذکور از تاریخ 20/04/1399 لغایت 20/06/1399 به مدت دوماه
با عنایت به صورتجلسه شماره 220 مورخ 04/05/1399 ، در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و مقرر شد به هیأت محترم تطبیق ارسال گردد.

آخرین مصوبات

جلسه: 281 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
جلسه: 281 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
جلسه: 281 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
جلسه: 280 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
جلسه: 280 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
جلسه: 279 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
جلسه: 279 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
جلسه: 277 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
جلسه: 276 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
جلسه: 274 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
جلسه: 274 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان