227
1
11175/11
1399/05/25
توافقنامه شماره 10786 مورخ 27/05/1399 تنظیمی مابین شهرداری دلیجان و آقایان عباس پوریزدان
نامه شماره 11175/11 مورخ 27/05/1399 شهرداری در خصوص توافقنامه شماره 10786 مورخ 27/05/1399 تنظیمی مابین شهرداری دلیجان و آقایان عباس پوریزدان و مهدی صادقی مالکین ملک مورد پلاک ثبتی 2342/4188 واقع در بلوار شورا روبروی کوچه شهید جلالی به منظور نحوه انجام تفکیک پلاک مرقوم به نامبرده مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 281 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
جلسه: 281 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
جلسه: 281 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
جلسه: 280 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
جلسه: 280 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
جلسه: 279 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
جلسه: 279 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
جلسه: 277 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
جلسه: 276 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
جلسه: 274 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
جلسه: 274 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان