229
1
11453
1399/05/29
تفاهم نامه اخذ بهای خدمات از اتباع مهاجرین خارجی با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری
امه شماره 11453 مورخ 29/05/1399 شهرداری در خصوص انعقاد تفاهم نامه اخذ بهای خدمات از اتباع مهاجرین خارجی با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات ، جهت دریافت عوارض از اتباع خارجی به شرح ذیل:
لازم به توضیح است که 50% از مبالغ وصولی بهای خدمات بر اساس تفاهم نامه منعقده با ارسال مدارک هزینه های انجام شده به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی پرداخت خواهد شد:

آخرین مصوبات

جلسه: 233 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۶/۲۳
جلسه: 232 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۶/۱۰
جلسه: 231 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۶/۱۰
جلسه: 229 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۶/۱۰
جلسه: 229 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۲۹
جلسه: 228 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۲۵
جلسه: 227 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۲۵
جلسه: 226 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۲۵
جلسه: 225 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۲۵
جلسه: 224 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۷
جلسه: 223 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۷


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان