231
1
12124/11
1399/06/10
برقراری بیمه مکمل درمان کارکنان شهرداری
نامه شماره 12124/11 مورخ 10/06/1399 در خصوص برگزاری مناقصه عمومی به منظور برقراری بیمه مکمل درمان کارکنان شهرداری اعم از رسمی، پیمانی، استخدام موقت و شرکتی، با توجه به شائبه های ایجاد شده در انقاد قرارداد با برنده مناقصه (شرکت بیمه نوین) به دلیل عدم معرفی تعداد پرسنل قید شده در شرایط مناقصه توسط شهرداری و کسر نفرات مشمول بیمه از 600 نفر به 132 نفر که منجر به عدم توافق فیمابین برنده مناقصه و شهرداری گردیده است، در نظر است نسبت به انعقاد قرارداد برقراری بیمه مکمل درمان کارکنان شهرداری دلیجان به تعداد 132 نفر با شرکت بیمه تجارت نو که طرف قرارداد استانداری محترم مرکزی می باشد از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد،در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و انعقاد قرارداد مذکوربه ازای هر نفر ماهانه 1.080.000 ریال از تاریخ 01/05/1399 به مدت یک سال و بدون لحاظ نمودن دوره انتظار از محل اعتبارات ( مأموریت خدمات مدیریت، طرح تحول اداری و مدیریت عملکرد، خدمت کمک های رفاهی کارمندان ) بودجه سال 1399 شهردار مورد تصویب قرار گرفت.
ضمناً لازم است
-طبق سنوات گذشته 50درصد از مبلغ حق بیمه فوق توسط شهرداری 50 درصد مابقی از محل حقوق ماهیانه بیمه شدگان تأمین خواهد شد.
-با عنایت به اینکه واگذاری کلیه مربوط به خدمات شهری و فضای سبز شهرداری به سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی در دستور کار شهرداری قرار دارد انعقاد قرارداد بیمه کارگران شرکتی با شرایط قرارداد کارکنان رسمی از تاریخ 01/05/1399 پس از عقد قرارداد با سازمان همیاری لایحه جدیدی جهت عقد قرارداد به این شورا ارسال گردد.

آخرین مصوبات

جلسه: 233 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۶/۲۳
جلسه: 232 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۶/۱۰
جلسه: 231 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۶/۱۰
جلسه: 229 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۶/۱۰
جلسه: 229 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۲۹
جلسه: 228 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۲۵
جلسه: 227 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۲۵
جلسه: 226 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۲۵
جلسه: 225 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۲۵
جلسه: 224 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۷
جلسه: 223 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۷


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان