279
1
25680
1399/12/19
تخلفات ساختمانی
در خصوص تخلفات ساختمانی پرونده شهر سازی به نام آقای رضوی با توجه به اختلافات محاسبه عوارض در سال 1399 نسبت به سال 1398 موضوع محاسبه عوارض در جلسه شورای اسلامی قرائت و پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه پرونده مشابه در اردیبهشت ماه 1399 بر مبنای سال 1398 اقدام گردیده و پرونده نامبرده به خردادد 1399 موکول شده و همچنین نامبرده در همان ابتدا تخلفات را قبل و آمادگی پرداخت را داشته است اما کمیسیون به علت شیوع ویروس کرونا برگزار نشده و مشکل مذکور پیش آمده به همین علت، محاسبه بر مبنای سال 1398، مورد تصویب قرار گرفت .

آخرین مصوبات

جلسه: 281 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
جلسه: 281 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
جلسه: 281 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
جلسه: 280 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
جلسه: 280 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
جلسه: 279 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
جلسه: 279 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
جلسه: 277 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
جلسه: 276 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
جلسه: 274 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
جلسه: 274 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان