تاریخ خبر :1399/12/27    

ثبت جهانی قنات بهریار

مدیرپایگاه جهانی قنات های ایران در دلیجان

ثبت جهانی قنات بهریار

مدیرپایگاه جهانی قنات های ایران دردلیجان

درادامه پیگیری های شورای اسلامی شهردلیجان، مبنی برثبت جهانی قنات بهریار ونظام تقسیم آب، دکترحسین راعی مدیرپایگاه جهانی قنات های ایران صبح چهارشنبه ۲۷اسفند ۹۹،ازاین مکان بازدید بعمل آورد.

وی قنات بهریار را ثروتی ملی عنوان کرد وافزود بامشارکت شهرداری وشورای اسلامی شهر و وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری می توانداحیاء واقدامات لازم برای ثبت جهانی صورت پذیرد.

دکترراعی با بیان اینکه اقداماتی که درقنات های سطح کشورشده است درسطح جهانی نیست، اظهارداشت: البته ظرفیت هایی که وجود دارد جهانی است. باید تلاش شود که به آن سطح برسیم.

🔹سعید اصغری پژوهشگر وتاریخ نویس شهر ونویسنده کتاب قنات بهریار درجریان این بازدید ، توضیحاتی را پیرامون ویژگیهای قنات ونظام تقسیم آب ارائه کرد که مورد تایید دکترراعی قرارگرفت.

مدیرپایگاه جهانی قنات های ایران،اقدامات پژوهشی صورت گرفته دراین زمینه را باعث تسهیل درثبت جهانی این قنات بیان کرد .

نظرات
برای این مطلب تاکنون نظری درج نشده
پست الکترونیک نمایش داده نمیشود
در تصویر چه عبارتی نوشته شده


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان