294
1
3777
1400/03/12
مساعدت مالی
نامه شماره 3777 مورخ 08/03/1400 درخصوص مساعدت به آقای محمدی تا سقف 10.000.000 ریال با توجه به درخواست شماره 3248 مورخ 29/02/1400 ایشان با موضوع عدم توانایی پرداخت جریمه تأخیر و تأدیه اقساط زمین خریداری شده از شهرداری واقع در شهرک اصناف قرائت و به استناد بند 8 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر و با عنایت به عدم تمکن مالی نامبرده ، پس از بحث و بررسی ، پرداخت از محل اعتبارات ردیف 6 برنامه 606 خدمت ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر بودجه سال 1400 شهرداری دلیجان ، مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 5 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 5 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 4 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 4 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 5 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 4 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 2 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۱۴
جلسه: 1 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۱۴
جلسه: 1 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۱۴
جلسه: 297 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۲۳
جلسه: 296 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۲۲


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان