296
1
4300
1400/03/22
مساعدت مالی
نامه شماره 4300 مورخ 17/03/1400 درخصوص تصویر نامه شماره 73581/1 مورخ 19/01/1400 با عنایت به رأی هیأت محترم تطبیق با کد رهگیری 40040000560801 جهت مساعدت تا سقف مبلغ 3.000.000 ریال جهت پرداخت عوارض نوسازی شهرداری با توجه به اینکه نامبرده فاقد تمکن مالی و تحت پوشش کمیته امداد می باشد، در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و به استناد بند 8 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر ، پس از بحث و بررسی ، پرداخت از محل اعتبارات ردیف مأموریت 6 برنامه 606 خدمت ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر بودجه سال 1400 شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 5 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 5 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 4 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 4 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 5 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 4 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 2 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۱۴
جلسه: 1 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۱۴
جلسه: 1 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۱۴
جلسه: 297 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۲۳
جلسه: 296 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۲۲


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان