296
2
4320
1400/03/22
صدور مجوز بهره گیری از خدمات حقوقی آقای مجتبی علی اکبری وکیل پایه یک دادگستری
نامه شماره 4320 مورخ 17/03/1400 در خصوص صدور مجوز بهره گیری از خدمات حقوقی آقای مجتبی علی اکبری وکیل پایه یک دادگستری در قالب انعقاد قراردادی به مبلغ 300.000.000 ریال و با عنایت به رأی هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر دلیجان با کد رهگیری 40040000552803 مبنی بر پرداخت حق الوکاله مطابق ضوابط خاص آن و قرارداد تنظیمی با شهرداری(با پیوست 14 برگ قرارداد و وکالتنامه تنظیمی و مدارک و مستندات مربوطه) در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسی و به استناد بند 17 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر ، پرداخت از محل اعتبارات ماموریت 5 برنامه 503 خدمت هزینه ثبتی ، قضایی و حقوقی بودجه سال 1400 ، مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 5 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 5 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 4 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 4 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 5 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 4 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 2 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۱۴
جلسه: 1 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۱۴
جلسه: 1 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۱۴
جلسه: 297 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۲۳
جلسه: 296 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۲۲


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان