296
3
3776
1400/03/22
مساعدت مالی
نامه شماره 3776 مورخ 08/03/1400 درخصوص مساعدت به آقای مرحوم گل محمد حیدری(اتباع افاغنه) با عنایت به نامه شماره 3482 مورخ 02/03/1400 موسسه خیریه چالش مهربانی درخصوص فوت نامبرده برای عدم دریافت هزینه کفن و دفن متوفی ، در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و به استناد بند 8 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر ، پس از بحث و بررسی ، با توجه به اینکه نامبرده تحت پوشش نهاد حمایتی منجمله بهزیستی و کمیته امداد نبوده و عدم تمکن مالی خانواده ایشان ، پرداخت از محل اعتبارات ردیف مأموریت 6 برنامه 606 خدمت ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر بودجه سال 1400 شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 5 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 5 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 4 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 4 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 5 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 4 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۳
جلسه: 2 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۱۴
جلسه: 1 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۱۴
جلسه: 1 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۱۴
جلسه: 297 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۲۳
جلسه: 296 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۲۲


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان