11
2
7005
1400/06/07
توافقنامه فی مابین شهرداری و آقای شفیعی
نامه شماره 7005 مورخ شهرداری در مورد توافقنامه 566/1/00 مورخ 19/4/1400 فی مابین شهرداری و آقای شفیعی موضوع اخذ مجوز واگذاری یک قطعه زمین به عنوان معوض از اراضی هفت هکتاری به نامبرده مالک شش دانگ که ملک نامبرده در اجرای طرح توسعه خیابان امام خمینی در طرح عمومی پارکینگ در جلسه شورای شهر قرائت و پس از بحث و بررسی به استناد بند 23 ماده 80 وظایف شورای اسلامی با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه و صلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت

آخرین مصوبات

جلسه: 80 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۵
جلسه: 79 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۵
جلسه: 78 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۴
جلسه: 77 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۲
جلسه: 76 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۱
جلسه: 75 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱۷
جلسه: 74 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱۱
جلسه: 73 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۵
جلسه: 72 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۴
جلسه: 71 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱
جلسه: 70 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۲۹


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان