14
1
9061
1400/06/09
واگذاری سوله و دستگاه تولید قطعات بتنی به صورت اجاره
نامه شمار 9061 مورخ 02/06/ 1400شهرداری در خصوص برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری سوله و دستگاه تولید قطعات بتنی به صورت اجاره به مدت یکسال با شرایط فعلی بدون هیچ گونه هزینه ای جهت خرید تجهیزات لوازم مورد نیاز و بر اساس قیمت کارشناسی در جلسه شورای شهر قرائت و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهربا رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه و صلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت

آخرین مصوبات

جلسه: 199 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۳۱
جلسه: 198 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۳۰
جلسه: 198 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۳۰
جلسه: 197 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۸
جلسه: 197 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۸
جلسه: 196 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۴
جلسه: 196 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۴
جلسه: 196 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۴
جلسه: 196 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۴
جلسه: 195 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۳
جلسه: 195 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۳


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان