14
1
9061
1400/06/09
واگذاری سوله و دستگاه تولید قطعات بتنی به صورت اجاره
نامه شمار 9061 مورخ 02/06/ 1400شهرداری در خصوص برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری سوله و دستگاه تولید قطعات بتنی به صورت اجاره به مدت یکسال با شرایط فعلی بدون هیچ گونه هزینه ای جهت خرید تجهیزات لوازم مورد نیاز و بر اساس قیمت کارشناسی در جلسه شورای شهر قرائت و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهربا رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه و صلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت

آخرین مصوبات

جلسه: 80 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۵
جلسه: 79 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۵
جلسه: 78 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۴
جلسه: 77 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۲
جلسه: 76 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۱
جلسه: 75 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱۷
جلسه: 74 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱۱
جلسه: 73 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۵
جلسه: 72 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۴
جلسه: 71 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱
جلسه: 70 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۲۹


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان